In het overzicht van GR’s in Rivierenland is het RES-bod 1.0 toegevoegd. Op deze pagina worden aangenomen moties en amendementen over het voorliggende RES-bod 1.0 geplaatst. Het doel hiervan is dat raadsleden uit de gehele regio gemakkelijk kunnen bijhouden hoe in andere gemeenteraden op het voorliggende RES-bod wordt gereageerd.

Om uitwisseling over het RES-bod tussen raadsleden gemakkelijker te maken, is op de website tevens het volgende toegevoegd:

  1. Een openbaar raadsforum om onderling met elkaar afstemming te zoeken
  2. Een pagina met directe links naar contactgegevens van raadsleden in geheel Gelderland-Zuid, om gemakkelijker contacten te kunnen leggen

De website zal de komende weken vaker kleine updates ondergaan op weg naar de zienswijzenmarkt voor Gelderland-Zuid in juni en het besluitvormingsproces rondom het RES-bod in Rivierenland.

Website aangevuld voor RES-bod Rivierenland