In de mei/junicyclus van de gemeenteraad worden jaarlijks de jaarstukken (jaarrekening 2020 en
conceptbegroting 2022) van de diverse gemeenschappelijke regelingen besproken en worden de
zienswijzen daarop door het college voorbereid en door de gemeenteraad vastgesteld. Naar
aanleiding van de positieve ervaringen van vorig jaar hebben we dit jaar opnieuw vier
gemeenschappelijke regelingen (VRGZ, GGD, MGR, ODRN) gevraagd om een technisch-informatieve
toelichting te geven op hun eigen jaarstukken.

Deze bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden in de vorm, zoals we inmiddels gewend zijn, van een
digitale uitzending vanuit de raadzaal van Nijmegen , op maandagvond 26 april tussen 18.30 en
22.15 uur. In vier deelsessies presenteren de regelingen hun jaarstukken.

De bijeenkomst wordt live gestreamd;
via deze link kan je (een deel) van de uitzending bekijken.

Voor de eerste helft van het programma zijn alle raden van Gelderland-Zuid uitgenodigd om mee te
kijken, de tweede helft van de avond is interessanter voor de raden uit het Rijk van Nijmegen.
Iedere deelsessie van 45 minuten ziet er als volgt uit:
Presentatie over de jaarstukken door vertegenwoordigers van de GR die in de zaal aanwezig is.
Gevraagd is om in te gaan op:

  • Toelichting op de financiële en inhoudelijke wijzigingen van het afgelopen jaar;
  • Toelichting op de risico’s voor de komende periode;
  • Toelichting op andere zaken zoals bijv. verzoeken uit de verschillende raden of andere
    ontwikkelingen die voor deze stukken van belang zijn.

Vervolgens is er ruimte voor het beantwoorden van technische vragen door raadsleden. De vragen
kan je vooraf of tijdens de presentatie via de mail (griffie@nijmegen.nl) insturen. De vragen worden
zoveel mogelijk ter plekke beantwoord, mochten er teveel vragen zijn dan zorgen we voor
schriftelijke beantwoording z.s.m. na 26 april.

De tijdsindeling van de avond is als volgt:
18.30 – 19.15 uur VRGZ
19.30 – 20.15 uur GGD
20.30 – 21.15 uur MGR
21.30 – 22.15 uur ODRN

Ter voorbereiding; de jaarstukken van de regelingen zullen, zodra we ze ontvangen hebben, aan deze
informatiebijeenkomst op de website toegevoegd worden via: www.zienswijzengelderlandzuid.nl

Regionale bijeenkomst P&C-cyclus GR’s op maandag 26 april 2021