Cirtex is een coöperatie in oprichting. CIRTEX staat voor Circulair textiel sorteercentrum Rivierenland en is een samenwerking tussen Avri, 2switch en Werkzaak Rivierenland.

Gemeenten zijn uitgenodigd om voor 1 mei 2022 hun zienswijze op het initiatief aan ons te geven. Deze zienswijzen en de uitkomsten van bovengenoemde praktijktoets nemen we op in het definitieve voorstel aan de Algemeen Besturen van Avri en Werkzaak die een besluit zullen nemen.

Hieronder vindt u een analyse van de ingediende zienswijzen:

Hieronder ziet u de ingediende zienswijzen: