De GGD heeft de jaarrekening 2020 en begroting 2022 aangeboden aan de verschillende raden:

Bekijk hieronder de zienswijzen van de verschillende gemeenten op de kadernota van de GGD Gelderland-Zuid: