Regionale avond 5 oktober 2022

Hier vindt u het regionale raadsvoorstel:

Zienswijzenmarkt Rivierenland 2 juni 2022

Op 2 juni 2022 is een zienswijzenmarkt georganiseerd in samenwerking met de Gelderland Academie.

begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) in Rivierenland. Ook (ideeën voor) amendementen en moties van raadsleden komen aan bod. Wat vinden de buren ervan? Waar zitten overeenkomsten en waar verschillen?

Bekijk hier de presentatie van de zienswijzenmarkt:

Informatiebijeenkomst presentatie gezamenlijk raadsonderzoek ‘storten en tekorten’ – 13 september 2021
Onderzoeksbureau Necker van Naem presenteert het in opdracht van de gemeenteraden uitgevoerde onderzoek en beantwoord vragen. U kunt de bijeenkomst terugkijken via onderstaande link.

Zienswijzenmarkt jaarrekeningen en begrotingen – 3 juni 2021
Graag nodigt de griffierskring Rivierenland jullie uit voor de Zienswijzenmarkt op donderdag 3 juni om 19.30 uur. Kom proeven bij onze kraampjes!

In twee rondes heb je de mogelijkheid om meer te weten te komen van de verschillende voorgestelde zienswijzen bij de jaarstukken en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) in Rivierenland. Ook (ideeën voor) amendementen en moties van raadsleden komen aan bod. Wat vinden de buren ervan? Waar zitten overeenkomsten en waar verschillen?

Heb je al ideeën over hoe je een zienswijze zou willen aanpassen? Ben je het niet eens met de door jouw college voorgestelde zienswijze? Mis je jouw standpunt in de zienswijze? Geef dat dan door aan jouw griffier en we maken een plaatsje voor je vrij in onze ‘speakerscorner’. Dat geeft jou de kans om je mede-raadsleden te overtuigen!
Kort voor de bijeenkomst maken we een overzicht van alle zienswijzen en ideeën tot verandering, zodat de verschillen en overeenkomsten helder in beeld zijn.

Regionale bijeenkomst P&C-stukken GR’s – 24 april 2021
In de mei/junicyclus van de gemeenteraad worden jaarlijks de jaarstukken (jaarrekening 2020 en
conceptbegroting 2022) van de diverse gemeenschappelijke regelingen besproken en worden de
zienswijzen daarop door het college voorbereid en door de gemeenteraad vastgesteld. Naar
aanleiding van de positieve ervaringen van vorig jaar hebben we dit jaar opnieuw vier
gemeenschappelijke regelingen (VRGZ, GGD, MGR, ODRN) gevraagd om een technisch-informatieve
toelichting te geven op hun eigen jaarstukken.

Deze bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden in de vorm, zoals we inmiddels gewend zijn, van een
digitale uitzending vanuit de raadzaal van Nijmegen , op maandagvond 26 april tussen 18.30 en
22.15 uur.

Informatiebijeenkomst Kadernota’s – 18 januari 2021
De griffierskring organiseerde een digitale bijeenkomst over de kadernota’s in het Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Gasten bij deze bijeenkomst waren prof. Klaartje Peters (bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Maastricht University) en dr. Johan de Kruijf (universitair docent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit).

De bijeenkomst kunt u terugkijken via het raadsportaal van de gemeente Beuningen

Informatiebijeenkomsten – 14 december 2020
Op 14 december was er een bijeenkomst over de verschillende kaderbrieven aangeboden aan gemeenten in Gelderland-Zuid. Bekijk hieronder de verschillende bijeenkomsten terug or raadpleeg de gedeelde sheets van de presentaties: