Op 1 juli 2022 de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De acht gemeenten in Rivierenland en de in totaal 11 samenwerkingsverbanden waarin zij samenwerken volgen samen een proces om te zorgen dat alle gemeenschappelijke regelingen (GR-en) op uiterlijk 1 juli 2024 zijn gewijzigd.

Hier vindt u documenten over de behandeling van deze voorstellen in de 8 raden van Rivierenland.  

Scroll omlaag voor de conceptzienswijzen over de wijzigingsvoorstellen.

Raadsvoorstel zienswijze en reactie GR-en Rivierenland

Wijzigingsvoorstel GR Avri

Wijzigingsvoorstel GR Regio Rivierenland

Memo Regio Rivierenland verder als collegeregeling

Wijzigingsvoorstel GR Werkzaak Rivierenland

Wijzigingsvoorstel GR BSR

Wijzigingsvoorstel GR BWB

Wijzigingsvoorstel GR ODR

Wijzigingsvoorstel GR RAR

Wijzigingsvoorstel GR UBR

Wijzigingsvoorstel GR GGD Gelderland Zuid

Wijzigingsvoorstel GR VRGZ

Collegevoorstel zienswijze wijziging GR-en Rivierenland

Vergelijking Instrumentkeuze tussen GR-teksten

Zienswijzen gemeenteraden

Conceptzienswijzen zijn beschikbaar van de gemeenten:

Buren Besluitvormende Raad 30 januari 2024, agendapunt 5.2

Aangenomen Amendement Zienswijzen wet gemeenschappelijke regelingen Buren

Concept zienswijze Regio Rivierenland

Concept zienswijze RAR

Concept zienswijze Werkzaak Rivierenland

Concept zienswijze VRGZ

Concept zienswijze GGD Gelderland Zuid

Concept zienswijze ODR

Concept zienswijze AVRI

Culemborg commissievergadering Stadszaal 1 februari 2024 agendapunt 3

Concept zienswijze Avri

Conceptzienswijze BSR

Concept zienswijze BWB

Concept zienswijze GGD-Gelderland Zuid

Concept zienswijze ODR

Concept zienswijze RAR

Conceptzienswijze Regio Rivierenland

Concept zienswijze Werkzaak Rivierenland

Concept zienswijze UBR

Concept zienswijze VRGZ

Maasdriel (raadsvergadering 8 februari 2024)

Zienswijze wijziging GR BVEB

Reactie wijziging GR Avri

Zienswijze wijziging GR BSR

Zienswijze wijziging GR GGD

Zienswijze wijziging GR ODR

Zienswijze wijziging GR RAR

Zienswijze wijziging GR Regio Rivierenland

Zienswijze wijziging GR UBR

Zienswijze wijziging GR VRGZ

Zienswijze wijziging GR Werkzaak Rivierenland

Neder-Betuwe (raadsvergadering 8 februari 2024)

Concept-zienswijze Regio Rivierenland en aangenomen amendement

Concept-zienswijze Avri en aangenomen amendement

Concept-zienswijze ODR en aangenomen amendement

Zienswijze RAR (definitief)

Zienswijze UBR (na amendering)

Zienswijze Werkzaak Rivierenland (definitief)

Zienswijze GGD Gelderland-Zuid (definitief)

Zienswijze VRGZ (na amendering)

Tiel

De voorstellen worden in Tiel oordeelsvormend behandeld op 7 februari 2024 en in de gemeenteraad op 14 februari 2024.

West Betuwe Gemeenteraad 27 februari 2024 agendapunt 16

Zienswijzebrief Regio Rivierenland

Zienswijzebrief/reactie Avri

Zienswijzebrief BWB

Zienswijzebrief BSR

Zienswijzebrief GGD Gelderland Zuid

Zienswijzebrief ODR

Zienswijze brief RAR

Zienswijzebrief UBR

Zienswijzebrief VRGZ

Zienswijzebrief Werkzaak Rivierenland

West Maas en Waal Raadsvergadering 25 januari agendapunt 19 bijlage 2 a/h

Getekende reactie aan AVRI

Amendement GR tekst Avri

Getekende zienswijze BSR

Getekende zienswijze GGD Gelderland Zuid

Getekende zienswijze ODR

Getekende zienswijze Regio Rivierenland

Getekende zienswijze UBR

Getekende zienswijze VRGZ

Getekende zienswijze Werkzaak Rivierenland

Zaltbommel

In Zaltbommel wordt op 22 februari 2024 over de voorstellen besloten.