Op dinsdag 14 april 2021 is de bijeenkomst over het RES-bod 1.0. De volgende documenten behoren bij deze bijeenkomst:

Meer informatie kan tevens gevonden worden op de website van de RES:
www.resrivierenland.nl

Moties en amendementen
De verschillende moties en amendementen van gemeenten in Rivierenland op het RES-bod worden op deze site via onderstaand overzicht bijgehouden: