Werkzaak heeft de volgende documenten voor de raden beschikbaar gesteld:

Hieronder vindt een analyse van de concept-zienswijzen:

De reacties/zienswijzen van de verschillende gemeenteraden over deze documenten zijn hieronder verder te raadplegen: