De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de jaarrekening 2020 (n.n.b.) en begroting 2022 (zie download) aan de verschillende gemeenteraden aangeboden.

Via onderstaande links kan je de zienswijzen van de verschillende gemeenten raadplegen op eerdergenoemde kadernota van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: