De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de jaarrekening 2021 en begroting 2023 (zie download) aan de verschillende gemeenteraden aangeboden.

Hieronder vindt een analyse van de concept-zienswijzen:

Via onderstaande links kan je de zienswijzen van de verschillende gemeenten raadplegen op eerdergenoemde kadernota van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: