De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de jaarrekening 2022 en begroting 2024 aan de verschillende gemeenteraden aangeboden.

  1. Jaarstukken 2022 VRGZ
  2. Begroting 2024 VRGZ

Hieronder vindt u een analyse van de concept zienswijzen die een aantal van de deelnemende gemeenten overwegen toe te zenden aan de VRGZ over de jaarstukken 2022 en de begroting 2024. Zodra de andere conceptzienswijzen bekend zijn geworden zal de analyse worden aangevuld. 

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de jaarrekening 2021 en begroting 2023 (zie download) aan de verschillende gemeenteraden aangeboden.

Hieronder vindt een analyse van de concept-zienswijzen:

Via onderstaande links kan je de zienswijzen van de verschillende gemeenten raadplegen op eerdergenoemde kadernota van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: