Bekijk op deze pagina de zienswijzen van de verschillende gemeenten voor de GR Belastingsamenwerking Rivierenland. De BSR heeft de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 aan de raden voorgelegd.

  1. Conceptbegroting 2024 BSR
  2. Jaarrekening 2022 BSR

Hieronder vindt u een analyse van de concept zienswijzen die een aantal van de deelnemende gemeenten overwegen toe te zenden aan de BSR over de jaarstukken 2022 en de begroting 2024. Zodra de andere conceptzienswijzen bekend zijn geworden zal de analyse worden aangevuld. De

  1. Concept-begroting BSR 2022 (extern)
  2. Jaarrekening BSR 2020 (extern)