Bekijk op deze pagina de zienswijzen van de verschillende gemeenten voor de GR Omgevingsdienst Rivierenland. Inmiddels heeft de ODR de jaarstukken voor 2022 en de begroting voor 2024 toegezonden. In de lijst zijn inmiddels een aantal conceptzienswijzen van gemeenten opgenomen. Ook de analyse van deze gepubliceerde zienswijzen is in deze lijst te vinden.

De ODR heeft in 2022 de volgende stukken aan de raden toegevoegd:

Hieronder vindt een analyse van de concept-zienswijzen over de jaarstukken 2021 en begroting 2023: