De griffierskring Rivierenland nodigt, in samenwerking met de Gelderlandacademie, alle raadsleden uit deze regio wederom uit voor de Zienswijzenmarkt. Deze vindt ditmaal plaats op donderdag 1 juni.

In juni dient elke raad zijn zienswijzen in op de jaarstukken en de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. De colleges bereiden deze zienswijzen voor. Op 1 juni is er gelegenheid om met raadsleden van de andere deelnemende gemeenten hierover te spreken. Dat is belangrijk, want door regionaal af te stemmen, win je aan invloed op de koers van een gemeenschappelijke regeling.

Wat levert het op?
Kennis en inzicht in hoe de verschillende gemeenten aankijken tegen belangrijke vraagstukken. Wat vinden de buren ervan? Waar zitten overeenkomsten en waar verschillen? Kort voor de bijeenkomst maken we een overzicht van alle zienswijzen en ideeën tot verandering, zodat de verschillen en overeenkomsten helder in beeld zijn. En wellicht leidt dit tot inspiratie voor de discussie in je eigen raad.

Je kunt je eigen ideeën regionaal onder de aandacht brengen. We organiseren weer een ‘speakerscorner’ waar je de mogelijkheid hebt om zelf je collega-raadsleden te overtuigen van jouw blik op de zienswijze. Je kunt je hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier.

Met de ‘oogst’ van deze avond kunnen de raden in eigen huis debatteren en besluiten over punten die regionaal leven. Dit versterkt de positie van de raden ten opzichte van een situatie waarin er geen ruimte voor regionaal overleg is.

Zienswijzenmarkt Rivierenland 1 juni 2023