De raad van Neder-Betuwe heeft op 30 juni jl. ingestemd met de regionale energiestrategie.

Er zijn twee moties behandeld: motie 1 (‘Communicatie regionale energiestrategie’) is aangenomen, motie 2 (‘Versterking democratisch fundament vervolgproces’) is niet in stemming gebracht.

Besluitvorming regionale energiestrategie in Neder-Betuwe