De eerste concept-moties over het RES-bod 1.0 van FruitDelta Rivierland zijn geplaatst op de website. U kunt de pagina van het RES-bod gebruiken om de moties te bekijken en te downloaden. Via de pagina ‘contact met raadsleden’ kunt u de contactgegevens van de raadsleden uit de regio terugvinden, of u kunt gebruik maken van het raadsforum.

Eerste moties RES-bod 1.0 geplaatst