Presentatie door groep raadsleden aan raad Neder-Betuwe over jaarstukken en begroting VRGZ

Tijdens de beeldvormende avond van 2 juni jl. verzorgden vier groepjesraadsleden presentaties. Deze gingen over de jaarstukken en begrotingen vanvier gemeenschappelijke regelingen: Avri, Werkzaak, GGD en VRGZ. Elke presentatie ging in op de volgende zaken: het beeld op hoofdlijnen, dedoelen